Delegacija slovačkog nacionalnog željezničkog operatera za prijevoz tereta  ( ZSSK Cargo ) bila je u službenoj posjeti Luci Rijeka, 15. svibnja u Rijeci  i HŽ Cargu, 16. svibnja 2018. u Zagrebu. Također, kao partneri podrške ZSSK Cargu i HŽ Cargu na sastancima su sudjelovali i predstavnici tvrtki Budamar Southa i Agita.

S predstavnicima Luke Rijeka održan je zajednički sastanak. Sastanak se sastojao od dva dijela: u prvom dijelu predstavljene su prezentacije Luke Rijeka ( tema: lučki kapaciteti i perspektive ) i HŽ Carga ( tema: predstavljanje tvrtke s fokusom na prometu između Slovačke/i zemalja iza Slovačke  i Hrvatske preko riječkih terminala s posebnim naglaskom na luci Bakar). Slijedila je konstruktivna rasprava čiji je cilj bio iznalaženje optimalnih rješenja za maksimalno iskorištenje lučkih kapaciteta Luke Rijeka u sinergiji s predstavnicima nacionalnih željezničkih tvrtki i logističkih partnera.

Krajnji cilj je pridobivanje novih roba preusmjerenih s drugih pravaca (sjevernih luka) u luku Rijeka te porast robnih tokova između južne i sjeverne Europe proširenjem na baltičko-jadranski koridor. Nakon sastanka organiziran je obilazak lučkog terminala Bakar za rasuti teret.

Drugi dan, 16. svibnja, u domicilu HŽ Carga u Zagrebu održan je nastavak razgovora na temu unapređenja suradnje dva nacionalna željeznička operatera u cilju povećanja prijevoza robe duž sjeverno-južne osi, odnosno baltičko-jadranskog koridora. U tu svrhu, između ZSSK Carga i HŽ Carga potpisan je Memorandum o razumijevanju ( Memorandum of Understanding – MoU ), dokument podrške kojim se obje strane zalažu za strateško partnerstvo koje uključuje aktivno sudjelovanje na svim područima: prodajnom, tehničko-tehnološkom, informatičkom i svim ostalim koji će doprinijeti obostranom rastu kompanija i gospodarstva općenito.