Poziv za dostavu inicijalne ponude za otkup kontejnera stambenog po grupama: Grupa 1: DI03349, Grupa 2: DI03350 i Grupa 3: DI03351, EBP: 702/23/SK

28. September 2023.