Serije vagona

1. Zatvoreni vagoni

U zatvorenim vagonima prevozi se komadna roba, paletizirane stvari, žive životinje, prehrambeni proizvodi i druge stvari koje moraju biti zaštićene od atmosferskih utjecaja. Zatvoreni vagoni serije G imaju najmanje osam otvora za prozračivanje i korisnu duljinu 9-12 m, nosivost 25-0 t (dvoosovinski vagon), tj. korisnu duljinu 15-18 m, nosivost 50-60 t (četveroosovinski vagon). Pri prijevozu određenih roba moguće je ugraditi rinfuzne daske na vrata.

Vagon serije Gas-z višenamjenski je četveroosovinski vagon namijenjen prijevozu pošiljaka u pakiranu ili rasutu stanju koje je potrebno zaštiti od atmosferskih utjecaja. Za pošiljke u rasutu stanju na vrata u vagonu mogu se ugraditi rinfuzne daske. Preko osam gornjih otvora pošiljke je moguće prozračivati.

Dvoosovinski je vagon iste namjene kao i vagon serije Gas-z.

Vagon serije Gbs-z

2. Specijalni zatvoreni vagoni (vagoni serije H)

Osnovna značajka specijalnih zatvorenih vagona serije H je različitost konstrukcijskih izvedba koje omogućuju brže i jednostavnije rukovanje robama različitih vrsta.

Vagon serije Habbins-z i vagon serije Habbinss-z
četveroosovinski je vagon s pokretnim aluminijskim vratima (po dvoja sa svake strane) za olakšanu manipulaciju teretom. Vagon služi za prijevoz komadne i paletizirane robe koju treba zaštiti od atmosferskih utjecaja. Konstruiran je tako da može prevoziti 63 EURO palete (800x1200 cm2) ili 42 industrijske palete (1000x1200 cm2).

Vagon serije Hbills-z i vagon serije Hbis-z
dvoosovinski je vagon iste namjene kao i vagon serije G. Primjenu utovarno-istovarne mehanizacije ti vagoni omogućuju u većoj mjeri nego vagoni serije G jer imaju bočna pomična vrata koja se mogu otvoriti do polovice vagona. Razlika u navedenim vagonima je ta što vagoni serije Hbills-z posjeduju pet pregrada koje se lako mogu premještati i učvršćivati u željenom položaju i koje isključivo služe za razdvajanje pošiljaka koje su prije toga osigurane od samopomicanja. Pregrade se mogu premještati po želji korisnika prijevoza. Ti vagoni izrađeni su od aluminijskih profila i limova i imaju dvodijelne klizne stranice ugrađene sa svake strane vagona tako da se vrata mogu slobodno pokretati po vodilici vagona. Konstrukcijom i izborom materijala postignuto je to da pokretnim stranicama i polugama može rukovati jedna osoba. U vagonima serije H moguće je prozračivati pošiljke. Pošiljke moraju biti osigurane od pomicanja kako ne bi nalijegale na vrata, a upute o rukovanju vratima napisane su na vagonu.

Vagon serije Hrrs-z četveroosovinski je vagon dobiven spajanjem dvaju vagona serije Gbs-z. Vagoni su spojeni pomoću kvačila i posjeduju dva utovarna prostora dimenzija kao i u vagonu serije Gbs-z. Vagon je izrađen od aluminijskih profila i limova i ima dvodijelne klizne stranice ugrađene sa svake strane vagona tako da se vrata mogu slobodno pokretati po vodilici vagona. Konstrukcijom i izborom materijala postignuto je to da pokretnim stranicama i polugama može rukovati jedna osoba. U tarifnom smislu vagon serije Hrrs smatra se dvoosovinskim vagonom. Namjena mu je kao i vagonu serije G, ali zbog velikoga obujma vrlo je pogodan za prijevoz glomazne robe.