Natječaji 2016. - 2022.

Naziv projekta: Croatia - Sustainable Croatian Railways in Europe Project Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR (HZC-NCB 01/19/MK)

HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave zamjenskih dijelova i materijala za redovne popravke teretnih vagona HŽ Carga d.o.o. prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Domaće javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-NCB 01/19/MK.

  • 29. 03. 2019.
Više

Naziv projekta: Projekt održivih hrvatskih željeznica u Europi Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR (HZC-ICB-07/15)

HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave usluge popravaka električnih lokomotiva serije 1141 prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Međunarodno javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-ICB-07/15.

  • 04. 12. 2018.
Više

Naziv projekta: Projekt održivih hrvatskih željeznica u Europi Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR (HZC-ICB-01/18)

Poštovani,

Obaviještavamo Vas da je postupak broj: HZC-ICB-01/18 (Repair and modernization of the diesel locomotives series 2062 100) poništen.

Dear All,

We would like to inform you that procedure number: HZC-ICB-01/18 (Repair and modernization of the diesel locomotives series 2062 100) has been canceled.

______________________________________________________________________________________________

HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave usluge popravaka dizel lokomotiva serije 2062 100 prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Međunarodno javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-ICB-01/18.

  • 26. 10. 2018.
Više

Naziv projekta: Croatia - Sustainable Croatian Railways in Europe Project (HZC-NCB 01/17)

HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave zamjenskih dijelova i materijala za redovne popravke teretnih vagona HŽ Carga d.o.o. prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Domaće javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-NCB 01/17.

  • 15. 12. 2017.
Više

Predmet: Poništenje natječaja za uslugu popravka dizel lokomotiva serije 2062 pod evidencijskim brojem nabave HZC-ICB-03/15

HŽ Cargo d.o.o. poništava natječaj za nabavu usluge popravka dizel lokomotiva serije 2062 prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Međunarodno javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-ICB-03/15 objavljen dana 15.03.2017 u Jutarnjem listu, u Narodnim novinama, na korporativnim internetskim stranicama Naručitelja www.hzcargo.hr, na stranicama Svjetske banke te na stranicama UNDB (United Nations Development Business).

  • 15. 03. 2017.
Više