Intermodalni
prijevoz

Intermodalni prijevoz je prijevoz robe u posebnim teretnim jedinicama na vozilima najmanje dviju prometnih grana, pri čemu se na mjestima gdje se sučeljavaju vozila različitih prometnih grana ne manipulira robom. Intermodalni prijevoz u optimalnu cjelinu spaja prednosti željezničkoga prometa i cestovnoga teretnog prijevoza. Njegova je zadaća da daljinski teretni prijevoz u cestovnom prometu preusmjerava na prijevoz tereta željeznicom kako bi se rasteretile cestovne prometnice, smanjile posljedice prometnih nezgoda, štedjeli energenti, racionalno iskorištavao prostor te smanjili onečišćivanje okoliša i razina buke. Na mjestu gdje se sučeljavaju različite prometne grane, teretne jedinice s jednoga prijevoznog sredstva na drugo pretovaruju se s pomoću suvremenih pretovarnih uređaja. Intermodalni prijevoz temelji se na suradnji između različitih partnera u logističkomu lancu, kao što su željeznička prijevozna poduzeća, domaći i međunarodni operateri intermodalnoga prometa, otpremnička (špediterska) poduzeća, cestovna prijevozna poduzeća, brodarska poduzeća, vlasnici kontejnerskih terminala, industrijski proizvođači, pomorski agenti i lučka poduzeća.

Kontakt

Tin Simonić

Direktor Prodaje

Telefon: 099/5248 551

E-mail: sales@hzcargo.hr 

Matea Naglić

Telefon: 099/6585 140

Toni Rubinić

Telefon: 098/487 478

Patricia Dragičević

Telefon: 098/399 062

Željko Gavrić

Telefon: 099/4931 409