Antikorupcijski program

Imenovanja

Povjerenik za etiku

Vlatka Klapčić
E-mail: vlatka.klapcic@hzcargo.hr
Telefon: 099/7368-403
Adresa: Žabica 5, 51000 Rijeka

Službenik za informiranje

Vlatka Klapčić
E-mail: vlatka.klapcic@hzcargo.hr
Telefon: 099/7368-403
Adresa: Žabica 5, 51000 Rijeka

Službenik za zaštitu podataka

Vlatka Klapčić
E-mail: vlatka.klapcic@hzcargo.hr
Telefon: 099/7368-403
Adresa: Žabica 5, 51000 Rijeka