Serije vagona

5. Dvoosovinski plato-vagoni (vagoni serije K)

Vagon serije Kgs vagon je obične izvedbe s preklopivim niskim stranicama i kratkim stupcima. To je dvoosovinski plato-vagon koji ima niske bočne i čeone stranice koje se mogu preklopiti. Uz to vagon posjeduje stupce te otvore za pričvršćenje kontejnera. Pod vagona izrađen je od lima i drva.

6. Četveroosovinski plato-vagoni (vagoni serije R)

Značajke četveroosovinskih plato-vagona su čeone niske preklopne stranice i bočni stupci. Kada se u te vagone tovare teži predmeti, osobito treba paziti na ispravan raspored tereta po cijeloj duljini. U takvim slučajevima potrebno se pridržavati oznaka na vagonima.

Vagon serije Rils-z četveroosovinski je plato-vagon opremljen pokretnim krovom napravljenim od cerade. Krov je jedinstvena cjelina s vagonskim stranicama izrađen od nosača cerade koji su na kotačićima vođeni po vodilici uzduž vagona. Roba je zaštićena od vlage, a od pomicanja osigurava se preko prstenova za vezanje ugrađenima u podu.

Vagon serije Rgs-z četveroosovinski je plato-vagon namijenjen prijevozu kontejnera od 40 stopa.

Vagon serije Rs-z četveroosovinski je plato-vagon s drvenim podom i niskim čeonim stranicama, ali bez otvora namijenjenih za pričvršćivanje kontejnera.