Popis ugovora

Na temelju članka 13. stavak 3. i stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) HŽ Cargo d.o.o., Heinzelova 51, Zagreb, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju:

  • MultiTask d.o.o.

  • Lapis Usluge d.o.o.

  • Obrt za kopiranje DODO

  • OPG obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Ivan Kovač

  • Lapal d.o.o.

  • Moneo Media d.o.o.