Palete EUR

Popis ovlaštenih proizvođača EUR paleta

Popis ovlaštenih popravljača EUR paleta

Propisno označena EUR paleta

Propisno označena popravljena EUR paleta

Kontakt

Damir Celjak
glavni inženjer za upravljanje imovinom
Grupa za upravljanje imovinom
tel.: 01/4534 - 655
faks: 01/4534-576
e-mail: damir.celjak@hzcargo.hr