Vizija, Misija...

Vizija i misija tvrtke HŽ Cargo

Stvoriti tržišno usmjerenu tvrtku koja će usluge teretnog prijevoza pružati na konkurentan, siguran,  ekonomičan i ekološki prihvatljiv način

Trajno udovoljavanje zahtjevima kupaca i korisnika usluga, vlasnika i drugih zainteresiranih strana primjenom visokostandardiziranih tehnologija uz pomoć osposobljenih i motiviranih zaposlenika

Uprava i vodstvo

mr. sc. Gordan Žurga, dipl.ing.

Uprava - Direktor

Ministar mora, prometa i infrastrukture

Skupština

Damir Sesvečan, predsjednik
Nikša Antica, zamjenik predsjednik
Diana Lukšić, član
Želimir Halić, član, predstavnik radnika

Nadzorni odbor

Ivan Pelivanski, predsjednik
Diana Lukšić, zamjenica predsjednika
Branka Horvat, član

Revizorski odbor

Djelatnosti

 • javni željeznički prijevoz
 • javni prijevoz tereta u domaćem i međunarodnom željezničkom i kombiniranom prometu
 • ostale prateće djelatnosti u prijevozu
 • prekrcaj tereta u željezničkim kolodvorima i ostalim mjestima
 • javni prijevoz tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • usluge skladištenja
 • iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • usluge otpremništva
 • tehnički pregled vagona
 • pranje i čišćenje vagona
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • usluge manevriranja i ranžiranja
 • usluge vlakopratnje (usluge pratnje teretnih vlakova za druge tvrtke)
 • popravak i održavanje željezničkih vozila (manji popravci vagona drugih željezničkih uprava, kao i budućih željezničkih prijevoznika u RH)
 • agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • pomorski agencijski poslovi
 • usluge informacijskog društva
 • računalne i srodne djelatnosti
 • iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
 • iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • proizvodnja metalnih konstrukcija
 • proizvodnja građevinske stolarija od metala
 • opći mehanički radovi

Društva u vlasništvu

Društva u 100-postotnom vlasništvu HŽ Carga d.o.o. (tvrtke kćeri)

Održavanje vagona d.o.o.

Sjedište: Strojarska 17, 10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 6158-954

Telefaks: +385 1 3783-037

Web: www.ovnet.hr

E-mail: ov.uprava@ovnet.hr

Robno-transportni centar Brod d.o.o., Slavonski Brod

Sjedište: Slavonski Brod, Trg Hrvatskog Proljeća 2

Telefon: +385 35 449762

Telefaks: +385 35 449762

Društva u djelomičnom vlasništvu HŽ Carga

CROKOMBI d.o.o. - 47,55%-tni vlasnički udio HŽ Carga

Cargo centar Zagreb - 20%-tni vlasnički udio HŽ Carga