Contact of organizational units

Uprava

mr.sc. Gordan Žurga, dipl.ing. - Uprava - Direktor
 
telefon/phone: +385 1 4577-576
telefaks: +385 1 4577-617
e-mail:  info@hzcargo.hr
sjedište: Zagreb, Heinzelova 51

Organizacijske jedinice

URED UPRAVE

telefon/phone:  01/4577 576
telefaks: 01/4577 617

PRODAJA

telefon/phone:  01/4534 170
telefaks: 01/4577 617

TEHNOLOGIJA

telefon/phone:  01/4534 501
telefaks:  01/4534 556

FINANCIJE

telefon/phone:  01/4533 753
telefaks: 01/3782 962

LJUDSKI POTENCIJALI, PRAVNI I OPĆI POSLOVI

telefon/phone:  01/3782 981
telefaks: 01/4577 617

NABAVA I UPRAVLJANJE IMOVINOM

telefon/phone:  01/4534 530
telefaks: 01/4534 576

SLUŽBA ZA SIGURNOST I ZAŠTITU

telefon/phone:  01/4534 808
telefaks: 01/4534 567

SLUŽBA ZA KONTROLING I UPRAVLJANJE RIZICIMA

telefon/phone:  01/3783 776
telefaks: 01/4577 617

SLUŽBA ZA IT

telefon/phone:  01/3782 897
telefaks: 01/4577 617