Kontakti organizacijskih jedinica

Uprava

Dragan Marčinko - Uprava - Direktor
 
telefon/phone: +385 1 4577-576
telefaks: +385 1 4577-617
e-mail:  ureduprave@hzcargo.hr
sjedište: Zagreb, Heinzelova 51

Organizacijske jedinice

TEHNOLOGIJA

telefon/phone:  01/4533-503
telefaks:  01/4533-507

PRODAJA

e-mail: sales@hzcargo.hr

FINANCIJE

e-mail: finance@hzcargo.hr

LJUDSKI POTENCIJALI, PRAVNI I OPĆI POSLOVI

e-mail: ljudski.potencijali@hzcargo.hr

NABAVA 

e-mail: nabava@hzcargo.hr

SLUŽBA ZA SIGURNOST, KONTROLU I ZAŠTITU

e-mail: sigurnost@hzcargo.hr


ODJEL ZA IT

e-mail: itcargo@hzcargo.hr