Natječaji 2016. - 2019.

Naziv projekta: Croatia - Sustainable Croatian Railways in Europe Project Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR

HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave zamjenskih dijelova i materijala za redovne popravke teretnih vagona HŽ Carga d.o.o. prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Domaće javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-NCB 01/19/MK.

  • 29. 03. 2019.
Više

Naziv projekta: Projekt održivih hrvatskih željeznica u Europi Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR

HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave usluge popravaka električnih lokomotiva serije 1141 prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Međunarodno javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-ICB-07/15.

  • 04. 12. 2018.
Više

Objava natječaja za radno mjesto IT KONZULTANT

HŽ Cargo d.o.o. ovim putem poništava natječaj objavljen dana 11.5.2016. u Jutarnjem listu, sa naslovom Usluge IT SAVJETOVANJA (IT konzultant / IT tvrtka za savjetovanje) te raspisuje novi/ ponovljeni natječaj: Predmet:  Objava natječaja za radno mjesto IT KONZULTANT
 
HŽ Cargo d.o.o. u sklopu projekta Svjetske banke traži radnika za poziciju IT konzultanta.

Više

Naziv projekta: Projekt održivih hrvatskih željeznica u Europi Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR

HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave MONOBLOK KOTAČA  za električne i diesel lokomotive HŽ Carga d.o.o. prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Međunarodno javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave V/19/15/MK; HZC-ICB-04/15.

  • 05. 05. 2016.
Više

Objava natječaja za usluge IT SAVJETOVANJA (IT konzultant / IT tvrtka za savjetovanje)

HŽ Cargo d.o.o. u sklopu projekta Svjetske banke traži usluge IT savjetovanja.

  • 01. 05. 2016.
Više