Nadmetanja

Poziv za dostavu inicijalne ponude za kupnju teretnog vagona serije Hrrs-z, broj 1178/20/SK od 28. 9. 2020.

Poziv za dostavu inicijalne ponude za kupnju teretnog vagona serije Hrrs-z, broj 1178/20/SK od 28. 9. 2020., EBP: 1178/20/SK

Slike 

  • 29. 09. 2020.


Poziv za dostavu inicijalne ponude za kupnju rashodovanog teretnog vagona EBP:1178/20/SK od 22. 9. 2020.

Poziv za dostavu inicijalne ponude za kupnju rashodovanog teretnog vagona EBP:1178/20/SK od 22. 9. 2020.

Slike

  • 22. 09. 2020.


Poziv za dostavu inicijalne ponude broj 1178/20/SK - Prodaja rashodovanog teretnog vagona serije Hrrs-z 21 78 2900 029-8

Poziv za dostavu inicjalne ponude broj 1178/20/SK - Prodaja rashodovanog teretnog vagona serije Hrrs-z 21 78 2900 029-8

Slike x 3

  • 02. 09. 2020.