Nadmetanja

Poziv za dostavu inicijalne ponude za otkup rashodovanih teretnih vagona serije Zas-z po grupama (Grupa 1.- Grupa 26.), EBP: 730/21/SK

Poziv za dostavu inicijalne ponude za otkup rashodovanih teretnih vagona serije Zas-z po grupama (Grupa 1.- Grupa 26.), ebp: 730/21/SK

Ponudbeni list Grupa 1.- Grupa 26.

Troškovnik Grupa 1.- Grupa 26.

  • 12. 08. 2021.


Poziv za dostavu inicijalne ponude za otkup rashodovanih teretnih vagona serije Eaos-z po grupama (Grupa 1.- Grupa 22.), EBP: 729/21/SK

Poziv za dostavu inicijalne ponude za otkup rashodovanih teretnih vagona serije Eaos-z po grupama (Grupa 1.- Grupa 22.), ebp: 729/21/SK 

Ponudbeni list, Grupa 1.- Grupa 22.

Troškovnik, Grupa 1.- Grupa 22.

  • 11. 08. 2021.


Poziv za dostavu inicijalne ponude za otkup rashodovanih lokomotiva po grupama (od Grupe 1.- grupe 14.), EBP: 725/21/SK

Poziv za dostavu inicijalne ponude za otkup rashodovanih lokomotiva po grupama (od Grupe 1.- Grupe 14.), ebp: 725/21/SK od 4.8.2021.

Ponudbeni list (Grupa 1.- Grupa 14.)

Troškovnik (Grupa 1.- Grupa 14.)

  • 10. 08. 2021.