Konvencionalni prijevoz

Konvencionalni prijevoz obuhvaća prijevoz vagonskih pošiljaka u unutarnjemu i međunarodnome prijevozu. Prijevoz vagonskih pošiljaka predviđen je kao usluga koja je namijenjena tržištu većih količina tereta, kao što su rasuti tereti, kemikalije, proizvodi i poluproizvodi metalurške i građevne industrije, paletizirani tereti i drugi. Uz posebne uvjete prijevoza konvencionalni prijevoz obuhvaća i izvanredne pošiljke. Za prijevoz tih tereta nude se vagoni raznih vrsta, i to otvoreni i zatvoreni vagoni, vagoni specijalne izradbe, plato-vagoni, cisterne i drugi. Konvencionalni prijevoz obavlja se u međunarodnim vlakovima (vlakovi EUC), brzim teretnim vlakovima režima B, direktnim teretnim vlakovima te u sabirnim, kružnim i industrijskim teretnim vlakovima.

 

Kontakt      


Prodaja

Mirela Sente
Direktor 

telefon: 01/4534-170
telefaks: 01/4577-617
e-mail:mirela.sente@hzcargo.hr