Javno prikupljanje ponuda

Poziv za dostavu ponude za uslugu financijskog leasinga

Poziv za dostavu ponude za kočne umetke od sivog lijeva

Poziv za dostavu ponuda usluga čišćenja prostora

Dokumentacija:

  • 30. 08. 2017.

Javno prikupljanje ponuda za nabavu usluge čišćenja prostora

Dokumentacija

  • 29. 06. 2017.

Javno prikupljanje ponuda za nabavu usluge čišćenja prostora

Stavlja se van snage Odluka o početku postupka nabave usluga čišćenja prostor. Odluka je u privitku.