Javno prikupljanje ponuda

Poziv za dostavu ponude za radove na izmjeni trafo-stanice LC Ploče

Pojašnjenje Poziva za dostavu inicijalne ponude za ulugu financijskog leasinga

Produljenje roka za dostavu ponuda za kočne umetke od sivog lijeva

Poziv za dostavu ponude za uslugu financijskog leasinga

Poziv za dostavu ponude za kočne umetke od sivog lijeva