Javno prikupljanje ponuda

Promjena poziva za dostavu ponude - promjena naziva predmeta nabave- Opskrba električnom energijom

Poziv za dostavu ponude za distribuciju električne energije

Poziv za dostavu ponude za radove na izmjeni trafo-stanice LC Ploče

Pojašnjenje Poziva za dostavu inicijalne ponude za ulugu financijskog leasinga

Produljenje roka za dostavu ponuda za kočne umetke od sivog lijeva