Javno prikupljanje ponuda

Poziv za dostavu inicijalne ponude broj 1911/18/SK za kupnju 92 teretna vagona i 38 lokomotiva za kasaciju

Poziv za dostavu ponude za uslugu održavanja SAP sustava

Dokumentacija za natječaj se nalazi u prilozima.

  • 24. 07. 2018.

Produženje roka za dostavu ponude s izmjenom poziva za usluge održavanja SAP sustava

Poziv za dostavu ponude za nabavu usluge održavanja SAP sustava

Poziv za dostavu ponude za uslugu održavanja SAP licenci

Dokumentacija:

  • 23. 05. 2018.