Javno prikupljanje ponuda

Poziv za dostavu ponude za uslugu održavanja SAP licenci

Dokumentacija:

  • 23. 05. 2018.

Promjena poziva za dostavu ponude - promjena naziva predmeta nabave- Opskrba električnom energijom

Poziv za dostavu ponude za distribuciju električne energije

Poziv za dostavu ponude za radove na izmjeni trafo-stanice LC Ploče

Pojašnjenje Poziva za dostavu inicijalne ponude za ulugu financijskog leasinga