Javno prikupljanje ponuda

Pojašnjenje Poziva za dostavu inicijalne ponude za ulugu financijskog leasinga

Produljenje roka za dostavu ponuda za kočne umetke od sivog lijeva

Poziv za dostavu ponude za uslugu financijskog leasinga

Poziv za dostavu ponude za kočne umetke od sivog lijeva

Poziv za dostavu ponuda usluga čišćenja prostora

Dokumentacija:

  • 30. 08. 2017.