Javno prikupljanje ponuda

Pijesak za lokomotive na razdoblje od 2 godine (9-JPP/19/AV)

Dokumentacija:

  • 10. 06. 2019.

Nabava usluge čišćenja prostora po grupama na razdoblje od 2 godine (5-JPP/19/AV)

Dokumentacija:

  • 19. 04. 2019.

Nabava usluge isporuke plina na razdoblje od 2 godine (8-JPP/19/AV)

Dokumentacija:

  • 15. 04. 2019.

Poziv za dostavu ponude za uslugu održavanja SAP licenci

Dokumentacija:

  • 10. 04. 2019.

Poziv za dostavu inicijalne ponude za kupnju neispravnih statora glavnog generatora lokomotive 2061

Dokumentacija:

  • 04. 04. 2019.