Intermodalni prijevoz

Intermodalni prijevoz je prijevoz robe u posebnim teretnim jedinicama na vozilima najmanje dviju prometnih grana, pri čemu se na mjestima gdje se sučeljavaju vozila različitih prometnih grana ne manipulira robom. Intermodalni prijevoz u optimalnu cjelinu spaja prednosti željezničkoga prometa i cestovnoga teretnog prijevoza. Njegova zadaća jest ta da daljinski teretni prijevoz u cestovnom prometu preusmjerava na prijevoz tereta željeznicom kako bi se rasteretile cestovne prometnice, smanjile posljedice prometnih nezgoda, štedjeli energenti, racionalno iskorištavao prostor te smanjili onečišćivanje okoliša i razina buke. Na mjestu gdje se sučeljavaju različite prometne grane, teretne jedinice s jednoga prijevoznog sredstva na drugo pretovaruju se uz pomoć suvremenih pretovarnih uređaja. Intermodalni prijevoz temelji se na suradnji između različitih partnera u logističkomu lancu kao što su željeznička prijevozna poduzeća, domaći i međunarodni operatori intermodalnoga prometa, otpremnička (špediterska) poduzeća, cestovna prijevozna poduzeća, brodarska poduzeća, vlasnici kontejnerskih terminala, industrijski proizvođači, pomorski agenti i lučka poduzeća. 

 

 

Kontakt

Tin Simonić - Direktor Prodaje 
telefon: 099/5248 551
e-mail: tin.simonic@hzcargo.hr

sales@hzcargo.hr 

Ivan Šunjić
telefon: 098/221 783
e-mail: ivan.sunjic@hzcargo.hr

Hrvoje Višković
telefon: 099/8139 157
e-mail: hrvoje.viskovic@hzcargo.hr 

Kristina Markač
telefon: 099/7368 390
e-mail: kristina.markac@hzcargo.hr