Svjetska banka

Poziv na javnu raspravu

Poziv na javnu raspravu Kontrolnom popisu Plana upravljanja okolišem za radove održavanja i modernizacije četiri (4) lokomotive 2062  iz flote HŽ Cargo financirane iz zajma Svjetske banke, a u sklopu projekta Održive hrvatske željeznice u Europi. 

Poziv na javne konzultacije
(Poziv na javne konzultacije HŽC)
(EMP Kontrolni popis)
 

CALL FOR PUBLIC CONSULTATIONS
on Environmental Management Plan Checklist (EMP Checklist) for overhaul and modernization of four (4) HZ Cargo 2062 locomotives. Works are financed from the World Bank loan as the part of the Sustainable Croatian Railways for Europe Project.


Call for public consultations
(Call for public consultations HZC)
(EMP Checklist)