Natječaji Svjetska banka

Predmet: Poništenje natječaja za uslugu popravka dizel lokomotiva serije 2062 pod evidencijskim brojem nabave HZC-ICB-03/15

HŽ Cargo d.o.o. poništava natječaj za nabavu usluge popravka dizel lokomotiva serije 2062 prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Međunarodno javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-ICB-03/15 objavljen dana 15.03.2017 u Jutarnjem listu, u Narodnim novinama, na korporativnim internetskim stranicama Naručitelja www.hzcargo.hr, na stranicama Svjetske banke te na stranicama UNDB (United Nations Development Business).

HŽ Cargo d.o.o. poništava natječaj za nabavu usluge popravka dizel lokomotiva serije 2062 prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Međunarodno javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-ICB-03/15 objavljen dana 15.03.2017 u Jutarnjem listu, u Narodnim novinama, na korporativnim internetskim stranicama Naručitelja www.hzcargo.hr, na stranicama Svjetske banke te na stranicama UNDB (United Nations Development Business).
 
 
Subject: Cancellation of the procurement Repair and modernization of the diesel locomotives series 2062 with the reference number HZC-ICB-03/15
 
HŽ Cargo d.o.o. is canceling the tender for the procurement Repair and modernization of the diesel locomotives series 2062 according to the Guidelines of the World Bank on the Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services resp. „International competitive bidding“ (ICB) with the reference number HZC-ICB-03/15 published on 15.03.2017 in the Jutarnji List, in the Official Gazette, on the corporate website of the Borrower www.hzcargo.hr, on the World Bank website and on the UNDB (United Nations Development Business) website.