Natječaji Svjetska banka

Naziv projekta: Projekt održivih hrvatskih željeznica u Europi Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR (HZC-ICB-01/18)

Poštovani,

Obaviještavamo Vas da je postupak broj: HZC-ICB-01/18 (Repair and modernization of the diesel locomotives series 2062 100) poništen.

Dear All,

We would like to inform you that procedure number: HZC-ICB-01/18 (Repair and modernization of the diesel locomotives series 2062 100) has been canceled.

______________________________________________________________________________________________

HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave usluge popravaka dizel lokomotiva serije 2062 100 prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Međunarodno javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-ICB-01/18.

Naziv projekta: Projekt održivih hrvatskih željeznica u Europi
Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR
 
HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave usluge popravaka dizel lokomotiva serije 2062 100 prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Međunarodno javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-ICB-01/18.
 
„Međunarodno javno nadmetanje“ započinje danom objave ovog poziva za nadmetanje u oglasnom dijelu NARODNIH NOVINA (NN), u Jutarnjem listu, na stranicama Svjetske banke, UNDB (United Nations Development Business)  te na korporativnim internetskim stranicama Naručitelja www.hzcargo.hr u dijelu posvećenom nabavi.
 
Dokumentacija za nadmetanje moći će se preuzeti na web stranici Naručitelja: http://www.hzcargo.hr/article_nat_sv_banka.php?id=8.
 
Sve upute za dostavu ponuda kao i postupanja Ponuditelja utvrđene su predmetnom Dokumentacijom za nadmetanje na engleskom jeziku.

VAŽNO: O svim eventualnim promjenama natječajne dokumentacije biti ćete pravovremeno obaviješteni na web stranici.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Name of the project: Sustainable Croatian Railways in Europe Project
Source of funds: IBRD Loan No. 8502-HR
 
HŽ Cargo d.o.o. (hereinafter the „Principal“) initiates procurement procedure of Repair and modernization of the diesel locomotives series 2062 100 according to the Guidelines of the World Bank on the Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services resp. „International competitive bidding“ (ICB) under the procurement reference number HZC-ICB-01/18.
 
„International competitive bidding“ (ICB) shall commence on the day of publication of this invitation for bid in the advertising section of the Official Gazette (Narodne novine d.d.), Jutarnji list, web pages of World bank, UNDB (United Nations Development Business) and on corporate website of the Principal www.hzcargo.hr in the section dedicated to procurement.
 
Tender documents will be available on Principal´s website: http://www.hzcargo.hr/article_nat_sv_banka.php?id=8.
 
Guidelines for the submission of bids as well as proceedings of the bidders are defined by the respective Bidding documents in English language.
 IMPORTANT: Any possible changes in bidding documents will be duly informed on the website.


Važno!!
Important!!

Documentation Version: 04.12.2018 (PDF)
Clarifications and Amendments: 04.12.2018 No:2 (PDF)

Documentation Version 26.10.2018 (PDF)
Clarifications and Amendments (26.10.2018) No:1 (PDF)


Važno!

Produženje roka za dostavu ponuda u nadmetanju HZC-ICB-01/18

Obavještavamo Vas da se u nadmetanju broj: HZC-ICB-01/18 za nabavu usluge popravaka i modernizacije dizel lokomotiva serije 2062 100  produžuje rok za dostavu ponuda za šest tjedana od prvotnog dana otvaranja (26.10.2018. godine) te je on sada: 07.12.2018. godine.
O svim dodatnim informacijama kao i o eventualnim izmjenama Dokumentacije za nadmetanje bit ćete obaviješteni putem WEB stranice Naručitelja kao i putem e-maila.
 
Important!

Subject: Extension of deadline for submission of bids in procurement procedure under the procurement reference: HZC-ICB-01/18 

 
We hereby inform you that in the procurement procedure for Repair and modernization of the diesel locomotives series 2062 100 under the procurement reference: HZC-ICB-01/18 the deadline for submission of bids is extended for six weeks from the original deadline date (26.10.2018.) and is now: 07 Dec. 2018.
All additional information as well as any modifications to the Bidding Documentation will be communicated via the Client's WEB page as well as by e-mail.