Natječaji Svjetska banka

Naziv projekta: Projekt održivih hrvatskih željeznica u Europi Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR (HZC-ICB-07/15)

HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave usluge popravaka električnih lokomotiva serije 1141 prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Međunarodno javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-ICB-07/15.

„Međunarodno javno nadmetanje“ započinje danom objave ovog poziva za nadmetanje u oglasnom dijelu NARODNIH NOVINA (NN), u Jutarnjem listu, na stranicama Svjetske banke, UNDB (United Nations Development Business)  te na korporativnim internetskim stranicama Naručitelja www.hzcargo.hr u dijelu posvećenom nabavi.
 
Dokumentacija za nadmetanje moći će se preuzeti na web stranici Naručitelja: http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278.
 
Sve upute za dostavu ponuda kao i postupanja Ponuditelja utvrđene su predmetnom Dokumentacijom za nadmetanje na engleskom jeziku.
(Dokumentacija v2 PDF)
(Dokumentacija PDF)
(Poziv na javne konzultacije)
(EMP checklist)

Pitanja i odgovori:
(Clarifications to Bidding Documents No.1)

Izmjene:
Izmjene br.1 dana 04.11.2016: Rok za dostavu ponuda produljen je sa 08.11.2016 na 25.11.2016 (vidi link)
(LOCOS 1141 Amendments to Bidding Documents No.2)
(LOCOS 1141 Amendments to Bidding Documents No.1)

VAŽNO: O svim eventualnim promjenama natječajne dokumentacije biti ćete pravovremeno obaviješteni na web stranici.