Natječaji Svjetska banka

Naziv projekta: Projekt održivih hrvatskih željeznica u Europi Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR

HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave MONOBLOK KOTAČA  za električne i diesel lokomotive HŽ Carga d.o.o. prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Međunarodno javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave V/19/15/MK; HZC-ICB-04/15.

„Međunarodno javno nadmetanje“ započinje danom objave ovog poziva za nadmetanje u oglasnom dijelu NARODNIH NOVINA (NN), u Jutarnjem listu, na stranicama Svjetske banke, UNDB (United Nations Development Business)  te na korporativnim internetskim stranicama Naručitelja www.hzcargo.hr u dijelu posvećenom nabavi.
 
Dokumentacija za nadmetanje moći će se preuzeti na web stranici Naručitelja: http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278.
 
Sve upute za dostavu ponuda kao i postupanja Ponuditelja utvrđene su predmetnom Dokumentacijom za nadmetanje na engleskom jeziku.
(Download PDF)

Tehnički crteži iz natječajne dokumentacije:
(Download PDFDownload PDFDownload PDFDownload PDF)

Pojašnjenja Dokumentacije (pitanja i odgovori):
(Download)

VAŽNO: O svim eventualnim promjenama natječajne dokumentacije biti ćete pravovremeno obaviješteni na web stranici http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278.