Natječaji Svjetska banka

Objava natječaja za usluge IT SAVJETOVANJA (IT konzultant / IT tvrtka za savjetovanje)

HŽ Cargo d.o.o. u sklopu projekta Svjetske banke traži usluge IT savjetovanja.

Ugovorna strana će obavljati sljedeće poslove:

- Koordinacija aktivnosti između projektnih radnih skupina vezano za informatička pitanja;
- Sudjelovanje u izradi strateških planova za izgradnju informacijskih sustava i poboljšanje cjelokupne IT infrastrukture;
- Analizirati stanje postojećih sustava, komponenti sustava, ugovore i status tekućih projekata i aktivnosti;
- Predložiti najsuvremenije koncepte softverskih rješenja;
- Predložiti i inicirati promjene u sustavima i procesima u svrhu optimizacije troškova, povećanja učinkovitosti i poboljšanja kvalitete;
- Predložiti metodologiju za automatizaciju i integraciju postojećeg softvera sa novim rješenjima
- Sudjelovanje u organizaciji IT natječaja i evaluaciji pristiglih ponuda;
- Razvoj TOR-a i koordinacija sa IT podizvođačima;
- Olakšati interakciju između podizvođača radova i HŽ Carga tijekom razdoblja ugovora;
- Pratiti provedbu svih IT aktivnosti i jednom mjesečno izvještavati Upravu i Svjetsku banku o statusima;
- Koordinacija procesa razvoja podataka i strukture podataka;
- Priprema smjernica i tehničkih specifikacija za korisnike softvera;
- Izraditi metodologiju rada za sve potrebne aktivnosti u planiranom vremenu;
 
Uvjeti za IT konzultanta / člana tima za savjetovanje:
 
• Visoko obrazovanje u području IT tehnologije, inženjerstva ili drugih srodnih područja. Magisterij poželjan;
• Najmanje pet godina iskustva na poslovima analize, provedbe, programiranja i izrade, testiranja i dokumentiranja sustava, MIS;
• Poznavanje metodologije poslovne analize;
• Iskustvo na poslovima vođenja projekata;
• Iskustvo rada sa softverima - sučelje, kompatibilnost, radni proces i proširenje;
• Poznavanje suvremenih sustava za upravljanje bazama podataka i informacijama;
• Organizacijske i komunikacijske vještine;
• Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 
Ponudu možete dostaviti na email adresu info@hzcargo.hr, najkasnije do 07.06.2016.