Natječaji Svjetska banka

Naziv projekta: Croatia - Sustainable Croatian Railways in Europe Project (HZC-NCB 01/17)

HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave zamjenskih dijelova i materijala za redovne popravke teretnih vagona HŽ Carga d.o.o. prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Domaće javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-NCB 01/17.

Naziv projekta: Croatia - Sustainable Croatian Railways in Europe Project
Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR

 
HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave zamjenskih dijelova i materijala za redovne popravke teretnih vagona HŽ Carga d.o.o. prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Domaće javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-NCB 01/17.
 
Dokumentacija za nadmetanje koja se odnosi na ovo „Domaće javno nadmetanje“ moći će se preuzeti prema uputama na web stranici Naručitelja: http://www.hzcargo.hr/article_nat_sv_banka.php?id=10.
 
Potpunu Natječajnu dokumentaciju na Hrvatskom jeziku kvalificirani Ponuditelji mogu preuzeti nakon plaćanja nepovratne naknade od 100,00 kn. Metoda plaćanja je plaćanje na IBAN HR7823400091110252677 Naručitelja s pozivom na referentni broj ovog Poziva za dostavu ponuda. Dokumentacija se može osobno preuzeti na adresi Naručitelja ili može biti poslana u elektroničkom obliku. 
(Poziv za dostavu)

Sve upute za dostavu ponuda kao i postupanja Ponuditelja utvrđene su predmetnom Dokumentacijom za nadmetanje na hrvatskom jeziku.

Pitanja i odgovori:
(Clarifications to Bidding Documents No.1)

VAŽNO: O svim eventualnim promjenama natječajne dokumentacije biti ćete pravovremeno obaviješteni na web stranici.

 
Name of the project: Croatia - Sustainable Croatian Railways in Europe Project
Source of funds: IBRD Loan No. 8502-HR

  
HŽ Cargo d.o.o. (hereinafter the „Principal“) initiates procedure for procurement of spare parts and materials for the regular repair of freight wagons, according to the Guidelines of the World Bank on the Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services resp. „National competitive bidding“ (NCB) under the procurement reference number HZC-NCB 01/17.
 
Tender documents related to the „National competitive  bidding“ (NCB) will be available according to the instructions on Principal´s website: http://www.hzcargo.hr/article_nat_sv_banka.php?id=10.

Bidding documents in Croatian language may be obtained by qualified Bidders upon payment of a non-refundable fee of 100.00 HRK to IBAN HR7823400091110252677 with reference number of this Invitation for Bid. The documentation can be taken over personally at the Client's address or can be sent via email.
(Invitation for Bid)
 
Guidelines for the bids submission as well as proceedings of the bidders are defined by the respective Bidding documents in the Croatian language.

Questions and clarifications:
(Clarifications to Bidding Documents No.1)

IMPORTANT: Any possible changes in bidding documents will be duly informed on the website.