Natječaji Svjetska banka

Sustainable Croatian Railways in Europe Project Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR (HZC-NCB 05/15)

HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave zamjenskih dijelova i materijala (monoblok kotači, osovine, kotrljajući ležajevi, kočioni umetci i boje) za redovne popravke teretnih vagona HŽ Carga d.o.o. prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Domaće javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave V/15/15/MK; HZC-NCB 05/15.

„Domaće javno nadmetanje“ započinje danom objave ovog poziva za nadmetanje u oglasnom dijelu NARODNIH NOVINA (NN), Jutarnjeg lista, na stranicama Svjetske banke, UNDB (United Nations Development Business)  te na korporativnim internetskim stranicama Naručitelja www.hzcargo.hr u dijelu posvećenom nabavi.
 
Sve upute za dostavu ponuda kao i postupanja Ponuditelja utvrđene su predmetnom Dokumentacijom za nadmetanje na hrvatskom jeziku.

Potpunu Natječajnu dokumentaciju na Hrvatskom jeziku kvalificirani Ponuditelji mogu kupiti nakon plaćanja nepovratne naknade od 700,00 kn. Metoda plaćanje je plaćanje na IBAN: HR7823400091110252677  Naručitelja s pozivom na referentni broj ovog Poziva za dostavu ponuda. Dokumentacija se preuzima sa dokazom o uplati nepovratne naknade na adresi Heinzelova 51, 10 000 Zagreb, soba 13 radnim danom 9:00-13:00h.

Pojašnjenja Dokumentacije (pitanja i odgovori) - Nabava zamjenskih dijelova i materijala za teretne vagone:

Dokument 1